Đồng bộ hóa / Đồng bộ hóa / Đồng bộ hóa

Như vậy được gọi là đồng bộ hóa. Ý nghĩa của việc đồng bộ hóa là bạn làm cho một số thiết bị hoạt động ở cùng tốc độ cho cùng một dữ liệu. Nói tóm lại, bạn có cùng một dữ liệu trên các thiết bị khác nhau nếu bạn muốn đồng bộ hóa chúng. Đồng bộ hóa các thiết bị như điện thoại di động, iPod và PDA có nghĩa là bạn cho phép nó đồng bộ hóa nó với dữ liệu có sẵn trên máy tính của bạn. Cách thuận tiện nhất để đồng bộ hóa thiết bị của bạn với máy tính là kết nối chúng với máy tính qua cáp USB của thiết bị là cáp dữ liệu và kết nối chúng qua kết nối không dây Bluetooth.

Hiểu khoa học về việc đồng bộ hóa các thiết bị

Ví dụ phổ biến nhất mà bạn có thể chọn để đồng bộ hóa thiết bị của mình với máy tính cho Android Studio. Nó là một môi trường phát triển tích hợp phát triển ứng dụng di động. Nó cung cấp khả năng đồng bộ hóa điện thoại Android của bạn và bạn có thể cài đặt trực tiếp ứng dụng thông qua cáp USB vào điện thoại di động của mình để bạn có thể kiểm tra chức năng của mã bạn chuẩn bị hoặc nhà phát triển chuẩn bị.

Đối với người dùng Apple, họ có thể kết nối iPad với máy tính để đồng bộ hóa các tệp trên iPad của họ như video, bài hát và các dữ liệu khác thông qua Apple iTunes. Bạn có thể đồng bộ hóa nhiều thiết bị vào hệ thống máy tính duy nhất của mình. Đó là bởi vì máy tính là trung tâm để đồng bộ hóa, đặc biệt cho các thiết bị di động mà bạn muốn đồng bộ hóa. Nhưng bạn phải sử dụng một chương trình đồng bộ hóa khác cho tất cả các thiết bị của mình mà bạn muốn đồng bộ hóa với hệ thống máy tính của mình.

Related Article: What is the LIA informant?

Lợi ích của việc đồng bộ hóa thiết bị của bạn

Sau khi bạn đồng bộ hóa thiết bị của mình với hệ thống Máy tính, hệ thống sẽ cập nhật cả (máy tính và điện thoại) bằng cách kiểm tra xem thiết bị của bạn có thiếu thông tin hoặc bản cập nhật mới nhất hay không, sau đó sẽ cập nhật các chi tiết mới nhất mà bạn cần. Đôi khi nó được gọi là hợp nhất dữ liệu.

Bạn có thể chọn một ví dụ đơn giản về số điện thoại. Nếu bạn có dữ liệu trên hệ thống của mình liên quan đến danh bạ hoặc sổ địa chỉ hoặc nếu bạn có những loại dữ liệu này trên điện thoại di động, thì dữ liệu đó sẽ được thêm vào thiết bị thiếu dữ liệu.

Hầu hết các thiết bị đều sử dụng phần mềm độc quyền để đồng bộ hệ thống máy tính. Vì vậy, bạn có thể sử dụng các chương trình đồng bộ hóa khác nhau cho các loại thiết bị khác nhau. Các chương trình đồng bộ hóa như iTunes, The Missing Sync, Palm Desktop và iSync có thể giúp bạn đồng bộ hóa các thiết bị di động của mình.

Nếu bạn xóa nhầm bất kỳ dữ liệu nào trên hệ thống máy tính hoặc điện thoại di động mà bạn đã thêm trong lần đồng bộ hóa trước đó, thì bạn có thể khôi phục dữ liệu đó bằng cách đồng bộ hóa lại hệ thống điện thoại hoặc máy tính của mình.

Let Us Understand The Syncing Science With Few Example:

Chúng tôi đã thảo luận rằng đồng bộ hóa có nghĩa là có dữ liệu của bạn trên hai thiết bị. Tuy nhiên, nó không kết thúc ở đó. Chúng tôi cũng có thể nói rằng bạn có dữ liệu trên các thiết bị cũng như nền tảng của mình. Vì vậy, đồng bộ hóa không có nghĩa là bạn chỉ đồng bộ hóa với máy tính. Hầu hết mọi người sử dụng để đồng bộ hóa dữ liệu của họ với các nền tảng hoặc lưu trữ đám mây để họ có thể truy cập bất cứ lúc nào và từ bất cứ đâu. Vì vậy, chúng ta hãy nhanh chóng xem qua một số ví dụ về đồng bộ hóa dữ liệu của bạn.

Related Article: What is Used Com Android Server Telecom Used for?

Đồng bộ hóa điện thoại của bạn:

Bạn có biết? Đồng bộ hóa điện thoại di động của bạn có nghĩa là đồng bộ hóa dữ liệu có sẵn trên điện thoại của bạn dưới bất kỳ hình thức nào trên thiết bị di động của bạn? Có, đó là dữ liệu mà bạn đồng bộ hóa trên điện thoại của mình. Trong quá trình này, bạn có thể chọn lưu trữ đám mây để tải dữ liệu của mình lên từ thiết bị di động. Bắt buộc phải truy cập chúng bất cứ khi nào bạn mua một chiếc điện thoại di động mới. Bạn có thể làm điều đó với sự trợ giúp của tài khoản mà bạn đã sử dụng trên thiết bị di động trước đây của mình.

Bạn cũng thực hiện các thay đổi đối với dữ liệu của mình bất cứ khi nào bạn muốn bằng cách đăng ký tài khoản của mình. Sau khi đăng ký, bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với dữ liệu mà bạn đã tải lên trên máy chủ. Ví dụ: danh bạ, ảnh, tài liệu, video và bất kỳ loại dữ liệu nào bạn đã tải lên.

Có nhiều nền tảng khác nhau có sẵn để đồng bộ hóa điện thoại di động của bạn như Facebook, Google Drive và Dropbox. Tất cả chúng đều có cùng một quy trình để tải lên và thay đổi dữ liệu của bạn. Lợi ích chính của việc đồng bộ hóa điện thoại di động của bạn là nó đảm bảo dữ liệu của bạn được an toàn trên các nền tảng này và bạn an toàn không bị mất dữ liệu.

Đồng bộ hóa máy tính của bạn:

Đồng bộ hóa máy tính của bạn giúp có cùng một dữ liệu trên các máy tính hoặc máy chủ khác nhau để bạn có thể truy cập chúng từ bất kỳ thiết bị máy tính nào khác như máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay. Trong điều này, bạn có thể giữ dữ liệu của mình ở nhiều nơi. Đồng bộ hóa máy tính có nghĩa là bạn đặt chúng cho cùng một thời điểm trong ngày. Đôi khi nó còn được gọi là sao chép tệp từ máy tính này sang máy tính khác.

Trong khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính, đồng bộ hóa máy tính có hai ý nghĩa khác nhau. Hoặc bạn có thể nói rằng có hai cách để đồng bộ máy tính của bạn với máy tính khác. Đầu tiên là đồng bộ các tiến trình trên máy tính của bạn với các máy tính khác và thứ hai là đồng bộ dữ liệu trên máy tính của bạn với các máy tính khác.

Đồng bộ hóa dữ liệu cho máy tính có nghĩa là giữ cho chúng được bảo vệ khỏi mọi dữ liệu bị mất bằng cách giữ nhiều bản sao của chúng ở các máy tính khác nhau. Đồng bộ hóa các quy trình trên máy tính có thể nâng cao hiệu suất tổng thể của bất kỳ tổ chức nào, trường học, trường cao đẳng, viện giảng dạy và phòng máy tính.

Đồng bộ hóa Gmail của bạn:

Đồng bộ hóa Gmail của bạn có nghĩa là luôn bật cài đặt của bạn để tự động đồng bộ hóa. Nó giúp bạn nhận được thông báo mới cho bất kỳ cập nhật nào liên quan đến email mới. Đây là một quá trình tự động và bạn sẽ nhận được thông báo mới ngay sau khi bật tính năng này. Nếu không, bạn phải làm mới ứng dụng Gmail bằng cách kéo xuống để nhận các bản cập nhật mới nhất.

Do đó, bạn có thể bật các cài đặt này và bạn sẽ không cần phải làm mới mỗi lần bất cứ khi nào bạn muốn nhận thông tin cập nhật về các email mới. Bạn cũng có thể chọn một khoảng thời gian cho tính năng tự động đồng bộ hóa. Bạn có thể tính thời gian theo ngày như bao nhiêu ngày bạn muốn để sử dụng tính năng tự động đồng bộ hóa.

Đồng bộ hóa Tài khoản Google của bạn:

Bạn có thể đồng bộ hóa giữa thư, danh bạ và lịch ở cơ quan hoặc trường học mà bạn có trên điện thoại di động của mình. Google Sync giúp bạn bằng cách sử dụng Microsoft Exchange ActiveSync. Bạn có thể đặt cảnh báo cho tin nhắn mới. Bạn có thể quản lý các thiết bị điện thoại di động mà tổ chức của bạn sử dụng.

Nó hỗ trợ các thiết bị như Windows Phone, Windows Mobile, iOS và các thiết bị blackberry. Bạn có thể sử dụng Google Sync với các thiết bị này.

Let Us Wrap Up

Bằng cách hiểu khoa học về việc đồng bộ hóa các thiết bị của bạn, chúng tôi có thể kết luận rằng đồng bộ hóa rất hữu ích cho mọi người trong việc sao lưu dữ liệu của họ, giúp các tổ chức và quy trình đồng bộ hóa máy tính trở nên dễ dàng hơn.