NumPy náhodná uniforma

Ako používať NumPy random.uniform() v Pythone?

NumPy random.uniform () funkcia v Python sa používa na vytváranie polí naplnených náhodnými vzorkami, ktoré sú z rovnomernej distribúcie. Rovnomerné rozdelenie...

Ako používať NumPy clip() v Pythone

NumPy clip () v Python je zvyknutý klip (obmedziť) prvky v poli. In clip() funkcia, prejde interval (kombinácia minimálnej...

Python NumPy Split Array – Použitie funkcie split().

Ako rozdeliť pole do viacerých polí v Numpy? Použite Python NumPy array split () do rozdeliť pole...

Ako používať NumPy argmax v Pythone

NumPy argmax () v Pythone sa používa na vrátenie indexov maximálnych prvkov daného poľa spolu so zadanou osou. Pomocou tejto funkcie...

NumPy Count nenulové hodnoty v Pythone: Všetko, čo by ste mali...

NumPy count_nonzero () v Python sa používa na počítanie počtu nenulových prvkov prítomných v jednorozmernom alebo viacrozmernom poli. Táto funkcia má...